Kaygıyı değil dayanışmayı yayalım

Dünya çapında meydana gelen Yeni Koronavirüs Hastalığı (Kovid-19) salgınının  ülkemizi de yoğun şekilde  etkilediği zor bir dönemden geçiyoruz. Bu durumdan yaşlılar, çocuklar ve çalışmak zorunda olanlar ayrı şekillerde ama derinden etkileniyor. Sosyal mesafeyi korumak hatta bazı durumlarda izolasyon uygulamak gerektiğinden hem yetişkinler hem de çocuklar bir tür yalnızlık içindeyiz.

Toplumun bütün kesimleri alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle sağlık çalışanları bu dönemi duygusal ve fiziksel olarak toplumun diğer kesimlerinden çok daha ağır koşullar içerisinde geçiriyor.

Hem kendisinin hem de yakınlarının hastalanması endişesini yaşarken aynı zamanda mesleğini uygulayıp, hastalığın yayılmasını engellemeye ve hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar.

Kriz yönetimi olağanüstü durumları en az zararla geçirmek ve ardından düzeni yeniden kurmak için yapılanlar anlamına gelir. İçinde bulunduğumuz dönemi toplum olarak en etkili şekilde yönetebilmek için ruh sağlığını koruma yöntemleri ile ilgili doğru bilgi edinerek; kaygı ve umutsuzluk yerine dayanışmayı, umudu, iyiliği ve cesareti yaymak gerekir.


Bu bağlamda Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)’ nin ‘temel amaç toplum sağlığı olmakla birlikte, kendilerine virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanlarının, beden ve ruh sağlığını korumak ve verimli çalışmasını sağlamak asıl öncelik olmalıdır’ görüşünü  ve  bunu sağlamaya yönelik  “Kaygıyı Değil Dayanışmayı Bulaştırın” kampanyasını destekliyoruz. Kaygıyı değil dayanışmayı yayalım.

Türk Nöropsikiyatri Derneği
Yönetim Kurulu

Covid-19 pandemisi döneminde sağlık çalışanları için ruhsal destek araçları;

  1. https://www.psikiyatri.org.tr/2174/turkiye-psikiyatri-dernegi-saglik-calisanlarina-destek-hatti-acildilisanlarina-destek-hatti-acildi
  2. https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37081,ruhsad-uygulamasiustyazipdf.pdf?0&_tag1=F5A16DDBE4FF19363630793070A8025A1C3BBE78, uygulamaya https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ruhsad&gl=TR sayfasından erişebilirsiniz

Duyurular

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz