Üyelik İşleri

Belgeler

Türk Nöro-Psikiyatri Derneği üyelik formunu bilgisayarınıza İndirin.

Üyelik Bilgilendirme Metni

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin amaç ve ilkelerini benimsemiş olan, ruh sağlığı ve nörolojik bilimler alanında çalışan, bilimsel ve toplumsal çalışmalarla toplum ruh sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunan ve yasal yönden derneğe üye olma koşullarını taşıyan kişiler derneğe üye olabilir.

Derneğe üye olma işlemi Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Dernek tüzüğüne göre üyelik için üyelik başvuru dilekçesi ve iki asıl üyenin kişiyi üyeliğe önermesi gerekir. Üye adayımız başvuru formunu doldurup kendisini üyeliğe önerecek iki dernek üyesine imzalatarak, kendisi de imzalayarak dernek adresine posta ile göndermelidir.

Üyelik İşleri

Dernek İdari Sekreteri: Emel Şen
Telefon:+90 212 246 96 66/67
E-Posta:bilgi@turknoropsikiyatri.org