TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ'NİN 50. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Yeni yönetim kurulu (görev dağılımı ile birlikte)
Başkan: Doç Dr. Betül Yalçıner
2. Başkan: Prof. Dr. Peykan Gökalp
Genel Sekreter: Doç. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede
Sayman: Uz. Dr. Hakan Karaş
Üyeler: Yard. Doç. Dr. Banu Aslantaş Ertekin
            Doç. Dr. Başar Bilgiç
            Uz. Dr. Evrim Göde Öğülen

Denetleme Kurulu
Doç. Dr. Baki Arpacı
Prof. Dr. Gülşen Akman Demir
Prof. Dr. Betül Baykan Baykal

Duyurular

Vaka Tartışmaları 2017/3