Derneğimiz onursal başkanı Prof. Dr. Özcan Köknel'i kaybettik

Derneğimizin yönetiminde farklı görevler üstlenmiş ve uzun süre başkanlığını yürütmüş, onursal başkanımız Prof. Dr. Özcan Köknel’i(1928-2022) kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

Prof. Dr. Özcan Köknel Kabataş Erkek Lisesi’ndeki öğreniminin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1951 yılında tıp doktoru ünvanını almıştır. Askerliğinin ardından bir yıl Adana Sosyal Sigortalar Kurumu’nda hekimlik yapmıştır. 1954’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'ne "fahri" (maaşsız) asistan olarak başlamış, 1958'de uzman hekim, ‘Psikoz ve Psikonevroz Vakalarında Koku Sinirinin Elektrostimülasyonu’ adlı teziyle 1964'te doçent, 1969'da da profesör olmuştur. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış, 1995'te emekli olana dek bilimsel çalışmalarında; gençlik sorunları, ruh sağlığı, davranış bozukluklarının ilaçla tedavisi, madde bağımlılığı alanlarında yoğunlaşmıştır. Yayımlanmış çok sayıda  kitabından bazıları; ‘Kaygıdan Mutluluğa Kişilik’, ‘İnsanı Anlamak’, ‘Duygusal Akıl’, ‘2000’li Yılları Anlamak’tır.                  

1959-1960 yılları arasında  bir yıl süreyle Zürih’te ‘Kantonspital Üniversite Kliniği’nde elektroensefalografi( EEG) bölümünde çalışmış, 1962-1963 yılları arasında bir yıl süreyle İtalya’da ‘Universita degli Studi di Milano Clinica Psychiatrica’da psikofarmakoloji bölümünde görev almıştır. 1973’te altı ay süreyle kaldığı Londra’da alkol ve madde bağımlılığının ayakta ve yatarak tedavisinin yürütüldüğü kurum ve kuruluşları dolaşarak bağımlılığın bireysel ve toplumsal çözüm yollarını incelemiştir.

Asistanlığa başladığı yıllarda Türk Nöropsikiyatri Derneği’ne üyeliği de başlamış olan Prof. Dr. Özcan Köknel 68 yıl süresince derneğe genel sekreterlikten başkanlığa pek çok kademede katkı sunmuş, bu yolla Türkiye’de psikiyatriye önemli bir süre emek vermiştir. Kendisinin mütevazı deyimiyle “kimi zaman derneğin üyesi, kimi zaman genel sekreteri ve başkanı olarak rol almış, rolünü doğru, güzel, iyi olarak oynamaya çalışmış”’tır. Genel sekreter olarak görev aldığı süre boyunca derneğin Mazhar Osman Uzman’ın başlattığı ve İhsan Şükrü Aksel’in taşıdığı bir gelenek olarak aylık bilimsel toplantılarının sürmesi, dernek bilimsel yayın organı Nöropsikiyatri Arşivi’nin  kalıcılaşması ve bilimsel değerinin artması için yoğun çaba göstermiştir. 

Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’le uzun süre çalışmış olan Özcan Köknel 1964’te dernek genel sekreteri olduğu dönemde, ülkemizdeki ilk Nöropsikiyatri kongresinin nasıl da bir kaza ile başladığını latif bir dille anlatır. Kendi dilinden Türkiye psikiyatri tarihine ışık tuttuğu anlatımı için https://www.turknoropsikiyatri.org/onceki-baskanlardan sayfası ziyaret edilebilir.

Prof.Dr. Özcan Köknel mesleki bilgi ve deneyimini Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin de kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Psikiyatri Derneği’ne de aktarmıştır. Arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü, yaklaşık otuz yıl süren, ülkedeki tüm psikiyatristlerin ortak bir çatı altında toplanması çabaları sonucunda kurulan Türkiye Psikiyatri Derneği’nin seçilmiş ilk yönetim kurulunun başkanı olmayı ‘yaşamının unutulmaz, mutluluk ve onur dolu bir anısı’ olarak tanımlar. 

2017 yılında İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Meslek yaşamı boyunca ruh sağlığı kavramlarını anlaşılır bir dilde ifade etmeye önem vermiş, birçok sivil toplum kuruluşunda toplum yararına çalışmalarda bulunmuştur. 1989 yılında kurulan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin ilk yönetim kurulunda görev almıştır. Benzer şekilde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nın kurucularındandır.

 

Türk Nöropsikiyatri Derneği 100.Yıl Belgeseli (https://www.youtube.com/watch?v=v6nXL9GTi_E) dahil pek çok video kaydında samimiyeti, tebessüm ettiren hoş sohbetiyle izleyenlerle temas eder.

 

Öğrettikleri, öğrencileri, topluma sunduğu kitapları ve sevenleriyle yaşayacak. Sene boyunca Nöropsikiyatri Günleri dahil bir dizi etkinlikle Hocamızın anısını canlı tutmaya devam edeceğiz. Kendilerini mesleğe, meslektaşlarına tuttuğu ışık için minnetle anıyor, ailesine, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu

 

Duyurular

Özlem ve Saygıyla Anıyoruz