12. Nöropsikiyatri Günleri 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşecektir.

Türk Nöropsikiyatri Derneği'nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin onikincisi bu yıl 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşecektir.

Toplantımızın ana eksenini, bu kez “Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar” oluşturacaktır. “Nöropsikiyatride Fonksiyonel Bozukluklar” teması altında, Nöroloji ve Psikiyatri’nin kesişim alanında en geniş yeri kaplayan, günlük klinik pratikte en sık karşımıza çıkan ve çözümü güç durumları hem vaka bazında hem de teorik planda tartışmayı, tanı ve tedavideki yeni gelişmeleri, değerli hocalarımızın katkılarıyla zenginleştirerek konuşmayı planladığımız bu toplantıya katılımınızı bekliyoruz.

12. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle,

Kongre Başkanı Doç. Dr. Betül Yalçıner

Türk Nöropsikiyatri Derneği Başkanı 

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda