Vaka Tartışmaları’nın 2017 yılının ilk toplantısı, 19 Nisan 2017 tarihinde Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Gerçekleştirildi

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin geleneksel eğitim toplantılarından ‘Vaka Tartışmaları’nın 2017 yılının ilk toplantısı, 19 Nisan 2017 tarihinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Doç. Dr. Betül Yalçıner ve Doç. Dr. Rabia Bilici'nin oturum başkanlığı yaptığı toplantıda, Dr. Buse Çağla Arı 'Psikotik Belirtilerle Seyreden Behçet Hastalığı' isimli vakayı; Dr. Mehmet Demir 'Psikiyatrik Yakınmalarla Başvuran Bir Limbik Ensefalit ' isimli vakayı sunmuşlardır. Doç. Dr. Hüseyin Güleç ve Doç. Dr. Saime Füsun Domaç önderliğinde vakalar keyifli bir şekilde tartışılmıştır. 

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda