30 Mart Dünya Bipolar Günü

Dünya Bipolar Günü her yıl, kendisinin de Bipolar olduğu kabul edilen ressam Vincent Van Gogh'un doğum günü olan 30 Mart'ta kutlanmaktadır. Bu yıl da psikiyatri/ psikoloji alanında etkinliklerde bulunan pek çok dernekle birlikte derneğimizin de katıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 

Özellikle basında yer alan haberlerin hastalara ve hastalığa yönelik ayrımcılık ve damgalama sorunlarını nasıl etkileyebildiğine ve körükleyebildiğine dair güncel örnekler ve bilgiler verildi. 

Türk Nöropsikiyatri Derneği, yüzyılı aşkın tarihiyle Türkiye'de modern psikiyatrinin gelişimine tanıklık ve aracılık etmiştir. Bu tarihi konumunun yanı sıra, halen Ruh Sağlığı Platformunun da bir üyesi olarak hasta ve hasta yakınlarının haklarının savunucusu olma görevini sürdürerek ve ayrımcılık ve damgalama karşıtı duruşuyla ruh sağlığı alanındaki yerini korumaktadır.


30 Mart Dünya Bipolar Günü Basın Açıklaması

Duyurular

1914-2019 105. Yılda Yeniden Toptaşı’nda